တစ်ပေပတ်လည်နှုန်းထားများ လမ်းနှင့်တွဲပြသောမြေပုံ
How to use this map
မြေပုံတွင်တွေ့ရသည့် အနီရောင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသော ကိန်းဂဏန်းများမှာ တစ်ပေပတ်လည်ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။ ထို ကိန်းဂဏန်းများကို click နှိပ်ကြည့်ပါက drop box တစ်ခုကျလာပါမည်။
Box ထဲတွင် -
  1. တစ်ပေပတ်လည်ဈေး
  2. အစိုးရအခွန်စည်းကြပ်စာအုပ်စာမျက်နှာ
  3. ၎င်းစာအုပ်ခေါင်းစဉ်နံပါတ်
  4. မြို့နယ်
  5. လမ်းကျဉ်း/ ကျယ်
  6. လမ်းနာမည်
  7. မြို့နယ်
  8. လမ်း ဆိုပြီးပါပါတယ်။