တစ်ပေပတ်လည်နှုန်းထားများ လမ်းနှင့်တွဲပြသောမြေပုံ

How To Use This Map

မြေပုံတွင်တွေ့ရသည့် အနီရောင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသော ကိန်းဂဏန်းများမှာ တစ်ပေပတ်လည်ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။ ထို ကိန်းဂဏန်းများကို click နှိပ်ကြည့်ပါက drop box တစ်ခုကျလာပါမည်။
Box ထဲတွင်

  1. ၁။ တစ်ပေပတ်လည်ဈေး
  2. ၂။ စိုးရအခွန်စည်းကြပ်စာအုပ်စာမျက်နှာ
  3. ၃။ ၎င်းစာအုပ်ခေါင်းစဉ်နံပါတ်
  4. ၄။ မြို့နယ်
  5. ၅။ လမ်းကျဉ်း/ ကျယ်
  6. ၆။ လမ်းနာမည်
  7. ၇။ မြို့နယ်
  8. ၈။ လမ်း ဆိုပြီးပါပါတယ်။