ပုံစံ ၁၀၅ မြေပုံ ကို Google Earth ပေါ်တင်ခြင်း
location Map
လယ်ယာမြေထုတ်ကုန်အသုံးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်စီမံချက်
၁။ ရည်ရွယ်ချက်
ဒေသထွက် သီးနှံနှင့် လူသုံးကုန်စ္စည်းများ ‌ရောင်းဝယ်သည့် “ လယ်ယာမြေထုတ်ကုန် အသုံးပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်” လုပ်ကိုင်ခွင့်ပါသည်။ ဆိုင်နှင့်ဆက်စပ်သည့် ဂိုဒေါင်များ ဝန်ထမ်းဆောင်များ အအေးခန်းများ၊ တည်းခိုဆောင်များ Drip Farming အစက်ချစိုက်ပျိုးရေးစံနစ်များ၊ ပျိုးပင်အရောင်းဆိုင် ၊ စိန်တစ်လုံး သရက်စသည့် ရာသီပေါ်သီနှံ အရောင်းဆိုင်၊ ဆိုလာ စနစ်များ တပ်ဆင်အသုံးပြုသွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
Shop House Plan
Shop House Plan
၂။ အရင်းအမြစ်များ
အမည်ပေါက်ယာမြေ ဉီးပိုင် ၁၃၂ /၂ ယာမြေ၂.၅၃ဧကခွဲအနက်မှ (၀.၉၉) ဧကကို အခြားနည်း အသုံးပြုမည် ဖြစ်ပါသည် စွမ်းအင်နှင့်ပတ်သက်၍ဆိုလာ ၊Wind power ၊ မီးစက်၊ မြန်မာ့လျှပ်စစ် ရရှိခဲ့ပါက ထရန်စဖော်မာထိုင်ပြီး ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ရေ ဖူလုံရေအတွက်လက်ရှိရေတွင်း ၃ တွင်းမှရေနှင့် မိုးရေသိုလှောင်သုံးစွဲပါမည်။ Wind power ရေတင်စက်များနှင့်ဂါလံ ၅၀၀၀ ကန် တည်ဆေကက်သိုလှောင်သုံးပါမည် တောင်စောင်းများနှစ်ရှည် ၊ ဒန့်ဒလွန်, လျှိုထဲမှာဌက်ပျောစိုက်မည်ဖြစ်ပြီး Water reservoir များထူထောင်ပါမည်။ ကုန်ထုတ်လမ်း ဖေါက်လုပ်ပါမည်။ ရွာနီးချုပ်စပ်မှ လူငယ်များကို၊ အလုပ်ပေးနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ၁၀ ဦး မှ ၅၀ အထိခန့်ထားနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်ရာတွင် စက်မှူ့ လက်မှူ့လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေး ထုတ်လုပ်ရေး ကိုဆောင်ရွက်ပါမည်
၃။အရင်းအနှီး
အရင်းအနှီး အဖြစ် သိန်း (၅၀၀) ကို စတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ပါမည်။ ဘဏ်စာရင်း (ပူးတွဲ - (၃))
၄။ ရေရှည်တည်တံ့ရေးအစီအမံ
ဒေသထွက် သီးနှံနှင့် လူသုံးကုန်ပစည်းများ ‌ရောင်းဝယ်သည့် “ လယ်ယာမြေထုတ်ကုန်အသုံးပစည်း အရောင်းဆိုင်” Shop House ကို ဇမ္ဗူရန်နှိမ်လမ်း မျက်နှာဖွင့်ပေ၈၀´-အရိပ်ကောင်းသည့် တောင်စောင်းတွင်- ခြေတံရှည်အိမ်ဆိုင် တစ်ဆောင်ဆောက်ပါမည်။ ပထမနှစ်၆လအတွင်းလမ်းဖေါက်ခြင်း ရေလှောင်ကန်ဆောက်ခြင်း ၊ဆိုလာလျှပ်စစ်တပ်ဆင်ခြင်း ၊ရှင်းလင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း ၊ မြေရှင်းမြေညှိခြင်း ၊၀န်ထမ်းဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း ဂိုဒေါင်တည်ဆောက်ခြင်း ၊ မိုးရေချိန် ၊ အပူချိန် ၊ လေတိုက်နှုန်း တိုင်းတာခြင်းကို နွေမိုးဆောင်း(၃)ရာသီတွင်ဆောင်ရွက်ပါမည်၊ မျက်နှာစာကို ပျိုးပင်ဆိုင် ၊ ရာသီသီးနှံ ၊ ကော်ဖီ ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် , အအေးခန်း Landscaping Design garden / Coffee shop & Charging Station + shop houseတည်ဆောက်ပါမည် - ၄င်းနောက် အိမ်ဆိုင်(၁)၊ ပျိုးပင်ဆိုင် ၊ ရေလှောင်ကန် + ရေစင် ၊ လေရဟတ်၊ လမ်း တည်ဆောက်ခြင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဆက်လက်၍ အိမ်ဆိုင်(၂) ပျိုးဉယျာဉ်+ ဂိုဒေါင်+ Charging Station၊ ဧည့်သည်တည်းခိုဆောင်( နယ်အ၀ယ် များတည်းခိုရန် )နှင့် Farm stay များတည်ဆောက်ပါမည်။
၅။ နိဂုံးချုပ်
ဉီးပိုင် ၁၃၂ /၂ ယာမြေ ၂.၅၃ဧကအနက်မှ (၀.၉၉) ဧက ပေါ်တွင် အခြားနည်းဖြင့် ဒေသထွက် သီးနှံနှင့် လူသုံးကုန်ပစည်းများ ‌ရောင်းဝယ်သည့် “ လယ်ယာမြေထုတ်ကုန်အသုံးပစည်း အရောင်းဆိုင်” လုပ်ကိုင်ရာတွင် အရင်းအနှီး အဖြစ် သိန်း (၅၀၀) ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကာ ရွာနီးချုပ်စပ်မှ လူငယ်များကိုအလုပ်ပေးနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပါမည် ၁၀ ဦး မှ ၅၀ အထိခန့်ထားနိုင်ရန်မျှော်မှန်းထားပါသည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်ရာတွင် စက်မှူ့ လက်မှူ့လုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးထုတ်လုပ်ရေးကို ဆောင်ရွက်ပါမည့် အကြောင်း နိဂုံးချုပ် တင်ပြအပ်ပါသည်။